La participation de MCAN à la marche “Harir Tunis” 2018

La participation de MCAN à la marche “Harir Tunis”  Journée de la femme 13 août 2018

مشاركة حركة تغيير شمال افريقيا في مسيرة “حراير تونس” …عيد المرأة 13 أوت 2018

مسيرة “حراير تونس” في عيد المرأة

Quelques photos de la manifestation dans la journée de la femme en 2018 du mouvement du changement Afrique du Nord.

La participation de MCAN à la marche

Harir Tunis

La participation de MCAN à la marche

Harir Tunis

La participation de MCAN à la marche

Harir Tunis

La participation de MCAN à la marche

Harir Tunis

Algemeen Dagblad 2015

Algemeen Dagblad P13 Samedi 19 sptembre 2015

L’Algemeen Dagblad, souvent abrégé AD, est un quotidien néerlandais fondé à Rotterdam et publié pour la première fois le .,  il est en 2016 le deuxième plus grand journal du pays avec un tirage quotidien moyen de 317 626 exemplaires. Classé parmi les quotidiens néerlandais « populaires », à l’instar du De Telegraaf, il dispose d’une ligne éditoriale plutôt conservatrice, qui fait qu’il est parfois considéré comme un journal à droite de l’échiquier politique.

Mohamed Karim Labidi :

Interview de Mohamed Karim Labidi a paru dans le journal AD en sptembre 2015 sous le nom : Je n’ai plus rien à voir avec l’islam (Ik heb niks meer met islam te maken) de Niels Dekker

Vanuit Dordrecht voert de ex-moslim Mohamed Karim Labidi(49) een strijd tegen de islam.een atheistische activist dit vluchtte uit Tunesie en die als blogger op internet kritiek levert op zijn facebookpagina trekt hij fel van leer. Die strijd is niet zonder gevaar, maar Labidi is niet bang.” je loopt altijd risico”. ( tekst : Niels Dekker)

De Dordrecht, l’ex-musulman Mohamed Karim Labidi (49 ans) lutte contre l’islam, Un activiste athée qui a fui la Tunisie, blogueur sur internet, il critique l’islam sur sa page Facebook, il est furieux. Cette bataille n’est pas sans danger, mais Labidi n’a pas peur: «Tu es toujours en danger». (texte: Niels Dekker)

Hij wil zo snel mogelijk af van zijn voornaam Mohammed. Zodra Karim Labidi een permanente verblijsvergunning krijgt naar verwachting in april2017, doet hij direct een verzoek tot naamswijziging.

Il veut se débarrasser de son prénom Mohammed le plus tôt possible. Dès que Karim Labidi recevra un permis de séjour permanent, attendu en avril 2017, il soumettra immédiatement une demande de changement de nom.

Ik heb niks meer met islam te maken

Ik heb niks meer met islam te maken

De Volkskrant Magazine 2015

De volkskrant magazine

De Volkskrant (en français : « le Journal du Peuple ») est un quotidien néerlandais fondé en 1919.

Il fait partie des journaux nationaux publiés le matin.

En termes de diffusion, de Volkskrant est le troisième quotidien des Pays-Bas en 2016 avec un tirage de 217 796 exemplaires quotidiens, il se positionne donc après De Telegraaf et l’Algemeen Dagblad.

Classé parmi les quotidiens néerlandais « de qualité », il dispose d’un lectorat politiquement à gauche et proche du Parti travailliste. Historiquement sa ligne éditoriale est d’inspiration chrétienne-démocrate de centre-gauche, bien que depuis la seconde moitié des années 2000 le journal aurait adopté une ligne éditoriale « plus à droite » selon Philippe Remarque, son rédacteur en chef de 2010 à 2019.

Le journal est la propriété de DPG Media, successeur en 2019 de De Persgroep.

De Volkskrant Magazine 2015

De Volkskrant Magazine 2015

Mohamed Karim Labidi :

Article sur Mohamed Karim Labidi a paru dans le journal De Volkskrant Magazine en août 2015 sous le nom : Je vais te tuer, je vais vous décapite (Ik ga je doodmaken, kreeg ik naar mijn hoofd geslingerd) de Janny Groen

Er is Behoefte Aan een hulplijn voor ex-moslims.
Artikel Atheisme is onder Europese moslims een nog groter taboe dan in Tunesië merkte Afvallige Mohammed karim Labidi

Il y a un besoin d’une ligne d’assistance pour les ex-musulmans.
Article L’athéisme est encore plus tabou chez les musulmans européens qu’en Tunisie, a noté l’apostat Mohammed Karim Labidi

 

 

 

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 01

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 02

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 03

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 04

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 05

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 06

De Volkskrant Magazine

De Volkskrant Magazine 07

Karim, mon frère Ex-intégriste et terroriste 1997

Détails sur le Livre Karim, mon frère Ex-intégriste et terroriste 1997

  • ASIN : B0193S59C8
  • Karim, mon frère Ex-intégriste et terroriste 1997
  • Langue : : Français
  • Taille du fichier  : 1186 KB
  • Synthèse vocale : Activée
  • Lecteur d’écran  : Pris en charge
  • Composition améliorée : Activé
  • Word Wise : Non activé
  • Nombre de pages de l’édition imprimée  : 325 pages
  • Pagination – ISBN de l’édition imprimée de référence  : 2080674625

 

Karim, mon frère: Ex-intégriste et terroriste

Karim, mon frère: Ex-intégriste et terroriste 01

Karim, mon frère: Ex-intégriste et terroriste

Karim, mon frère: Ex-intégriste et terroriste 02

À travers ce témoignage, je raconte l’histoire tragique et exemplaire de mon frère Karim. Tragique, car sa vie s’apparente à une lutte pour retrouver sa dignité d’homme et sa liberté. Exemplaire, car elle montre les errements auxquels beaucoup de jeunes du tiers monde se voient confrontés.

Comme bien d’autres, il fut le soldat et la victime d’un gigantesque réseau, dont le but est la déstabilisation des États et le diktat imposé à tous d’un dogme unique : c’est l’intégrisme terroriste musulman. Ce réseau international, basé en Iran, se nomme El Rissali. Manipulation, propagande, financement d’organisations mafieuses, meurtres, telles sont les armes des chefs qui l’animent.

Par leur action despotique, ils salissent l’ensemble de la communauté musulmane, et représentent un grave danger pour le monde. Je rends ici hommage au courage de Karim, qui a décidé, au péril de sa vie, de me transmettre sa confession, et de raconter les exactions de ce réseau dont il fut l’un des membres. Il est temps de dénoncer ces meurtriers, et d’engager une politique commune pour éradiquer le mal à sa racine.

La lutte contre eux repose sur une prise de conscience des populations musulmanes pacifistes. Où les femmes ont un rôle primordial à jouer. Frères, croyants, athées, réveillez-vous et unissez-vous ! Oui à la paix entre les peuples, que tous les chefs d’État se souviennent de la parole de l’Imam Ali : « Respecte l’être humain, car s’il n’est pas ton frère dans la religion, il est ton frère dans l’humanité.»

Le livre traduit en italien : Karim, mio fratello terrorista

Karim, mio fratello terrorista

Karim, mio fratello terrorista

Ma vie, ma Tunisie 2018

Ma vie, ma Tunisie de Mohamed Karim Labidi

Je suis né à Tunis dans une famille musulmane traditionnelle de neuf enfants, pareille à n’importe quelle autre. J’ai gardé de mon enfance des souvenirs paradisiaques.

Mais j’ai perdu très vite la légèreté d’esprit propre à cet âge. Avec le recul, je constate que j’en ai été privé par les cinq années d’enfer qu’a vécues entre 1975 et 1980 ma famille livrée à l’infiltration islamiste .

Ce bouleversement qui m’a marqué pour le reste de ma vie préfigure ce qu’a vécu la Tunisie en 2011 . En effet, ce qui arrive au niveau d’un pays arrive aussi au niveau d’une ville, d’une famille, d’un individu. Nous sommes l’histoire, souvent à notre insu.

Il me semble important aujourd’hui de témoigner de cette descente aux enfers et de porter au grand jour mon vécu dans la mouvance islamiste. Je décrirai les mécanismes et les méthodes qui ont conduit ma famille à adhérer aux théories islamistes, ses hésitations, ses déchirements, son éclatement, puis mon histoire personnelle dans les rets d’un mouvement chiite international à l’idéologie messianique qui continue aujourd’hui d’œuvrer en toute impunité après avoir transféré ses bases de l’Iran vers la Syrie et l’Irak.

Liver traduit en Arabe : رحلة وطن مع الاسلام السياسي

 

رحلة وطن مع الاسلام السياسي

رحلة وطن مع الاسلام السياسي

sur amazon.fr

Contact Mohamed Karim Labidi

Pin It on Pinterest